Creëer een oplossing welke ondersteunend, motiverend maar vooral makkelijk toegankelijk is om de fysiotherapie trouw in de thuissituatie voor ten minste de duur van de behandelfase te verhogen. - Physi Go.

IN OPDRACHT VOOR:

Challenge

Afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan een afstudeeropdracht van het lectoraat Leven Lang in Beweging. Wij zijn de uitdaging aangegaan om het eindproduct zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van het lectoraat.

 • Vraag van Leven lang in beweging

  Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen in de thuissituatie.

 • Het onderliggende probleem

  De cliënt heeft vaak andere prioriteiten dan de huiswerkoefeningen trouw te blijven uitvoeren. Verminderde therapietrouw leidt tot hogere kosten een langer ziektebeloop en een lager mate van herstel. De cliënt mist hierin bepaalde triggers om het juiste gedrag te vertonen. Wanneer zij het juiste gedrag zouden vertonen zouden zij sneller de klacht kunnen verhelpen.

 • Uitgangssituatie

  Onze uitgangspositie is om te achterhalen waar de meeste belemmeringen voor de cliënten zitten in het doen van de huiswerkoefeningen. Vervolgens willen we deze belemmeringen door middel van een passend concept wegnemen. Het werd al in een vroeg stadium duidelijk dat het richting “Het motiveren, ondersteunen en vooral makkelijk toegankelijke toepassing” zou gaan.

Method

We hebben er bewust voor gekozen om in het begin zoveel mogelijk waardevolle informatie te verzamelen en geen ideeën af te kraken. We hebben ons niet laten belemmeren door onzekerheden, maar juist zo breed mogelijk gedacht naar wat voor probleemoplossende technieken er zullen zijn. We hebben de doelgroep in het begin van het proces expres nog erg breed gehouden, namelijk cliënten die therapie ontrouw en geen belemmeringen met multimediale toepassingen ervaren. Op een gegeven moment hebben we de verzamelde informatie kritisch bekeken. Deze methode heeft ons geholpen een open houding te houden en de beste keuzes te kunnen maken. Om het project op een goede manier te laten slagen verdelen wij het algehele project in verschillende fases. Deze toegepaste fases zijn met oog op de “CMD” ontwerp spiraal gemaakt.

DISCOVERY-FASE

In deze fase starten wij met een ontdekkende onderzoeksfase waar wij gebruik maken van de 3 i's. De 3 i's zijn als volgt: Intenties, Inzichten, Implementatie. D.m.v deze ontdekkingsfase willen wij onszelf het probleem zoveel mogelijk eigen maken, dit hebben we gedaan d.m.v desk- en fieldresearch. We willen in deze fase vooral een duidelijke visie en doel definiëren, daarnaast willen we inzicht in het gedrag en de behoefte van de cliënten verkrijgen.

Lees meer

REALISATIE-FASE

In deze fase willen wij een keuze gaan maken in de verschillende ideeën die wij hebben bedacht in de ideation fase. Dit is een fase waarin continue word geïtereerd we zullen hier veel testen en aanpassingen maken in het design. Ook gaan we starten met het testen van de technische haalbaarheid van de functionaliteiten, we zijn in deze fase begonnen met het testen van de eerste koppeling van de database en de applicatie. Dit hebben we gedaan om de koppeling tussen de Webapp en App te realiseren. Ook hebben we eerste wireframes gemaakt en deze getest d.m.v de A/B test methode.

lees meer

IDEATION-FASE

Tijdens onze discovery fase hebben we inzichten opgedaan in de drie I’s Intenties, inzichten in de gebruiker (patiënt) en de wijze waarop we ons prototype kunnen gaan implementeren. In de ideation-fase staat er een vierde I centraal, namelijk die van de ideeën. Deze ideeën die wij deze fase gaan genereren zijn gebaseerd op bevindingen in de discovery fase.

Lees meer

OVERDRACHTS-FASE

In deze fase willen we de visuals van de app & webapp en het prototype hebben getest en afgerond hebben. Hierin kunnen we nog de laatste dingetjes aanpassen maar eigenlijk moet het zo goed als staan. Hierin staat de afronding centraal waarin we ons vooral ook willen focussen op het ontwerpresultaat en de expositie.

coming soon

Research & results

We hebben door middel van diverse onderzoekstechnieken veel inzicht gekregen in de cliënten en de gang van zaken op rondom fysiotherapie trouw. Zo hebben we een enquete opgezet, interviews gehouden, cultural probe uitgezet en zijn we op bezoek geweest bij verschillende fysiotherpeuten en praktijken.

Concepts

Na veel onderzoeksresultaten te hebben verzameld mochten we onze creatieve breinen aan het werk zetten! We zijn als eerst individueel aan de slag gegaan met het creëren van 5 tot 10 concepten, om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Hieruit hebben wij door middel van een brainstormsessie 6 concepten gecreëerd. We hebben verder onderzoek gedaan naar deze concepten en de succes- en faalfactoren bepaald. De concepten Goal achiever en Beloningsysyteem hadden naar ons idee de meeste succesfactoren. Deze concepten hebben we daarom uitgewerkt om een kleine impressie op te wekken en daarna getest bij de doelgroep, hierna hebben we onze definitieve en weloverwogen keuze gemaakt.

AUGMENTED REALITY APP

Om de van de oude gewoonte van de fysiotherapeut af te stappen en het schema als papier mee te geven hebben we met dit concept de beleving willen prikkelen. We willen een nieuwe techniek toepassen om het schema een nieuw leven in te blazen, we willen namelijk augmented reality cards gebruiken. Als je met de app de camera op een oefening kaartje richt zul je deze op je telefoon scherm tot leven zien komen.

lees meer

GOAL ACHIEVER

De cliënt mist in zijn behandelfase een persoonlijk doel, ze weten waarvoor ze het doen maar ze missen die prikkel om hun persoonlijk doel weer te behalen. In dit concept stel je samen met de fysiotherapeut je hoofd- en subdoelenen samen deze behaal je d.m.v de oefeningen te voltooien, je krijgt hierdoor goed inzicht in je persoonlijke proces. De fysio kan de duur van deze doelen ten alle tijden bijstellen om de haalbaarheid zo realistisch mogelijk te houden. We willen tenslotte niet dat de gebruiker gedemotiveerd raakt wanneer zij hun doelen niet halen binnen een bepaalde tijd.

lees meer

COACH APP

We hebben ondervonden dat men persoonlijke begeleiding mist in het traject wat ze doorlopen, ze zijn onzeker over de uitvoering van de oefening en voelen zich vaak alleen in het traject staan. Hierop hebben wij ingespeeld en hebben wij een concept bedacht waarin je een keuze zal moeten maken uit de verschillende coaches. Ze hebben allemaal een ander karakter de ene gebruiker zal een drill sergeant willen en de ander een subtiel karakter. Je kiest de beste coach die bij u past. Nadat je de coach hebt gekozen ga je samen een planning opstellen.

lees meer

BELONINGEN/PUNTENSYSTEEM

We zien dat men door extrinsieke motivatie vaak getriggert kan worden daarom hebben wij hier een concept op bedacht, Door middel van punten verzamelen beloningen unlocken. De gebruiker werkt naar zijn/haar einddoel waarbij de nodige challenges/achievements komen kijken.

lees meer

HEALTHY-GOTHCI

Het leek ons een goed plan om een spiegel bij de gebruiker voor te houden, we hebben in dit concept een tamagotchi effect gecreëerd waarbij je een persoonlijk beestje moet onderhouden door je oefeningen te doen. Hoe minder vaak je je oefeningen doet hoe slechter de toestand van je beestje met dezelfde klacht wordt.

lees meer

Final concept

Door bruikbare feedback van testers en brainstormsessies met ons team kwamen we er achter welk concept het beste aansluit bij de doelstelling die we onszelf eerder hebben gesteld. Het concept dat door de zware selectie is gekomen is Physi Go Dit concept is voortgekomen door twee concepten te combineren daarnaast hebben we de concurrentie geanalyseerd en gekeken waar zij tekort schoten. Physi Go, is een applicatie welke op de behoefte van de gebruiker inspeelt. Het belangrijkste kern element is dat de applicatie helpt bij het proces om je persoonlijke doelen te behalen. Wilt u meer lezen over hoe de functionaliteiten voort zijn gekomen uit de behoefte van de gebruiker en onderzoek? Klik dan op onderstaande button.

Final Concept

Lo-Fi Prototypes

Hieronder is beschreven wat de functies en krachten van beide toepassingen zijn, waardoor tevens duidelijk wordt hoe deze werken. Hieronder is slechts een overzicht te zien van enkele wireframes. Alle versies van de prototypes met uitgebreide keuzeverantwoording en de ontwikkelingen aan de hand van de testen zijn te lezen via deze link. De belangrijkste inzichten in het gedrag van de eindgebruiker zijn hier ook in beschreven.

Design document

swipe navigation

De eerste wireframes zijn gemaakt met een top swipe navigation, waardoor je gemakkelijk door het hoofdmenu heen gaat.

makkelijk toegankelijk

De Physi Go app zal makkelijk te bedienen zijn door simpele incomplexe handelingen. Waarbij alles overzichtelijk weergegeven wordt.

persoonlijk

De app zal persoonlijk aanvoelen doordat je een persoonlijk schema krijgt en je je app kunt personificeren.

ondersteunend

Voortgang geeft naast de interactieve notificaties, ook inzicht in de voortgang van de client zijn behandelplan.

motiverend

De gebruiker kan zijn/haar hoofd- en subdoelen samenstellen en naar toe werken. Daarnaast kun je ook punten verdienen en voor beloningen sparen.

koppeling webapp & app

De fysiotherapeut krijgt hierdoor inzicht in de voortgang van de gebruiker, zij krijgen hierdoor waardevolle data terug welke eerst nooit werd vastgelegd.

Final lo-fi prototype

Hieronder bescrhijven we de belangrijkste veranderingen in onze wireframes.

Design document

menu structuur

Het menu is van top swipe navigation naar tabs verandert dit omdat het makkelijker te bedienen is en het creëert een goed overzicht.

menu labels

Dit is ook meerdere malen aangepast en getest omdat er eerst moeilijke termen gebruikt werden die niet altijd begrepen worden door de testpersonen.

dashboard

Dit is in onze wireframe toegevoegd omdat de gebruiker een overzicht van alle elementen miste.

notificatie

Na wat testen hebben we ondervonden dat de notificatie interactieve knoppen nodig dient te hebben. De interactieve knoppen zijn als volgt: Nu doen, Gedaan en uitstellen

doelen & subdoelen

Dit is aangepast omdat de gebruiker het moeilijk vond om zijn/haar hoofd- en subdoelen samen te stellen. Je doet dit nu samen met een professioneel fysiotherapeut

don't break the chain

Dit is een motivatie techniek welke gebruikt wordt bij fitness applicaties om productiviteit te verhogen.

Targetgroup

Physi Go is een oplossing voor cliënten tussen de 18 en 67 die momenteel onder behandeling van een fysiotherapeut zijn en die in het kader van de behandeling oefeningen meekrijgen om zelfstandig thuis en eventueel op het werk uit te voeren. We richten ons op mensen waarbij de thuis- en werksituatie en de ICT- en digitale vaardigheden geen grote belemmeringen vormen voor een multimediale oplossing.


Wij kiezen voor een zo breed mogelijke doelgroep zodat wij niet gelimiteerd zijn aan de afbakening van de doelgroep. We erkennen drie kernelementen in de doelgroep deze moeten voldoen aan het volgende:

 • Momenteel een lopende behandeling bij de fysiotherapeut.
 • Oefeningen mee naar huis krijgen is een vereiste.
 • Geen belemmering ervaren om een multimediale oplossing te gebruiken.

Ik wil graag snel weer zonder klachten fitnessen, alleen zijn de omschrijvingen van de oefeningen vaak niet duidelijk. Ik zit vaak eerst 10 minuten te kijken naar de plaatjes, dan gok ik maar dat ik het goed doe.

Anno van Soest, 29 jaar
UX-designer, vrijgezel
Gaat 1 keer per week naar de fysiotherapeut.
Is technisch goed onderlegd.

Ik weet waarom ik de oefeningen moet doen, in het begin van de behandelfase doe ik mijn oefeningen braaf. Na een tijdje dan zakt het af, ik mis een persoonlijk doel in het behandelplan.

Annelore van Tilburg, 48 jaar
Administratieve medewerker, getrouwd
Gaat 2 keer per week naar de fysiotherapeut en moet haar huiswerkoefeningen dagelijks doen.
Is technisch goed onderlegd.

Ik mis het leuke aspect in de behandelfase ik zou willen dat vrienden mij confronteren met mijn onjuist handelen. Ik wordt niet warm of koud van een compliment bij het uitvoeren van de oefeningen, ik zie liever dat ik met mijn neus op de feiten wordt gedrukt.

Sjaak Heuvelingen, 21 jaar
Student, vrijgezel
Gaat 1 keer per 2 weken naar de fysiotherapeut.
Is nieuwsgierig naar technologie, maar nog niet heel kundig.

Final product

Hieronder is te zien welke richtlijnen er vanuit de belangen van de gebruiker zijn opgesteld voor de app en de webapp. Deze richtlijnen zijn voor ons het uitgangspunt geweest tijdens het ontwerpproces en zijn een check of het eindproduct aansluit bij het vraagstuk.

 • Richtlijnen

  Cliënt :

  • Voor smartphone
  • Duidelijke omschrijving van de oefeningen (video en audio ondersteuning)
  • De gebruiker moet geen belemmeringen ervaren in het gebruik van de applicatie.
  • De gebruiker moet op het juiste moment met de juiste tekst getriggert worden. Reminders/notifications
  • De gebruiker moet zijn eigen progressie kunnen inzien.
  • De gebruiker moet ondersteund worden in het vertonen van het juiste gedrag. Ondersteunende applicatie
  • Gamification
  • De gebruiker werkt naar zijn/haar persoonlijke doelen toe d.m.v de huiswerkoefeningen te doen.

  Voor uitgebreidere versie klik hier

 • Features

  • Simpel inlogsysteem
  • Werken naar hoofd- en subdoelen.
  • Koppeling tussen webapplicatie en mobiele applicatie.
  • Punten verdienen door het juiste gedrag te vertonen.
  • Tips en quotes - motiveren en ondersteunen van de gebruiker.
  • Progressie inzien, d.m.v percentage balk waarbij je naar de 100% toe werkt om je doel te behalen.
  • Vriend toevoegen - geef je buddy inzicht in jou progressie waarbij zij waar nodig is kunnen bijsturen d.m.v motiverende notificaties en foto's.
  • Visuele en audio ondersteuning bij oefeningen welke overzichtelijk en makkelijk toegankelijk zijn.
  • Pijnscores en opmerkingen kunnen ingeven na de oefening gebaseerd op visuele analoge schaal (VAS).
  • Visueel motiveren d.m.v groene, rode en oranje bolletjes waarbij de groene staan voor dagen waar je alle oefeningen voltooid hebt.
  • Cliënt wordt gestimuleerd om extra punten te behalen d.m.v missies en rewards.
  • Personaliseer je dashboard door je profiel- en headerfoto aan te passen, welke jou het gevoel geeft dat het "jouw" app is en zou kunnen motiveren om je doel te bereiken.
  • Interactieve notificaties met 3 buttons (Gedaan, Nu doen, Uitstellen).
  • Patiënt specifieke klacht (PSK) wordt elke 3 weken afgenomen.
  • Stel je persoonlijke beloning in welke jou triggert om je oefeningen te doen.

  Voor uitgebreidere versie klik hier

Mobiele app

Web app

Peergo web app

How it works?

Styleguide

Er is bewust gekozen voor een blauwe tint als basiskleur voor de Physi Go app. Het is een kleur die vertrouwen uitstraalt en is daardoor goed te gebruiken om informatie over te dragen. De vormgeving is rustig en strak om de gebruiker te focussen op de belangrijkste elementen in de app. Door middel van iconen kan veel informatie visueel overgebracht worden. Het lettertype is strak maar tegelijk ook speels, dit om de app persoonlijker aan te laten voelen.

Future

Physi Go heeft naar ons idee veel potentie. Helaas konden we niet alles binnen dit project uitvoeren. Hieronder een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden om het concept in de toekomst uit te breiden en te optimaliseren.

Future aanpassingen

We hebben de visuals en de webapp grondig getest maar qua tijd hebben we deze laatste aanpassingen van de tests niet kunnen doorvoeren. Het plan is om deze feedback in de toekomst mee te nemen.

coming soon
Smartwatch integratie

Het is mogelijk om in te toekomst de app gecombineert met de smartwatch te gebruiken. Op deze manier kan de app beweging detecteren waardoor je qua data een hele hoop terug krijgt.

coming soon
Healthcoin

In de toekomst willen we de healthcoin integreren in de app. Het biedt de mogelijkheid om de gebruiker extrinsiek extra te motiveren.

coming soon
Koppeling met Intramed

Dit zal voor de fysio veel tijd gaan schelen omdat zij hier hun administratie in moeten voeren, met deze koppeling zal dit een stuk minder lastig worden.

coming soon
E-consult - chatfunctie

Tijdens de behandelfase door kun je contact op nemen met je fysiotherapeut, hierdoor zal de behandeling een stuk persoonlijker worden en wordt er op maat behandeld. De fysio heeft ook meer invloed op je behandeling.

coming soon

What's in it for the physiotherapist

Physi Go brengt heel veel voordelen met zich mee voor de cliënt, maar waarom is het voor de fysiotherapeut interessant?

 • 1Inzicht in de voortgang van cliënten.
 • 2Inzicht in het gedrag van de cliënten.
 • 3Database van oefeningen en schema’s.
 • 4Belangrijke data omtrent het toegepaste protocol.
 • 5De fysiotherapeut heeft meer invloed op het gedrag van de cliënt hij kan hem gemakkelijker stimuleren en motiveren.

MAKKELIJKER

De fysiotherapeut kan met een paar handelingen behandelplannen en meetinstrumenten toewijzen.

OVERZICHTELIJKER

De fysiotherapeut heeft alle oefeningen in een database, en ziet de voortgang van elke gebruiker.

INZICHT IN DATA

De fysiotherapeut krijgt inzicht in data w.b.t het protocol en het gedrag van de gebruiker.

PERSOONLIJKERE BEGELEIDING

Het wordt een stuk persoonlijker om dat de fysiotherapeut nu over data beschikt waarbij ze kunnen bijsturen waar nodig is voor de gebruiker.

Results

Werkwijze & resultaat

Zoals al eerder toegelicht hebben we allereerst erg breed onderzoek gedaan, waarna we vervolgens de interessante zaken specifiek onderzocht hebben. Deze werkwijze heeft er voor gezorgd dat wij bleven openstaan voor nieuwe ideeën, waardoor we naar ons idee de beste weloverwogen keuzes hebben kunnen maken. Zo hebben we de twee beste concepten uitgewerkt en getest. Dit is naar onze mening de beste manier om te valideren of een concept goed en haalbaar is.

Onverwachte wending

De cultural probe is niet geheel goed verlopen, we hebben deze nog 4 keer moeten aanpassen omdat de vragen in het begin niet duidelijk of te lang waren. Daarnaast hebben we deze moeten aanpassen in een digitale cultural probe omdat de fysiopraktijk het niet praktisch vond om 15 boekjes te printen.

Verwachte wending

Het testen van het gehele concept, met realtime notificaties, was zoals verwacht lastig. Het uitdenken en uitwerken van alle functionaliteiten die onze applicatie zal moeten beschikken. Om een echt scenario te testen is voor ons erg lastig omdat we deze over meerdere dagen moeten uittrekken. Wel hebben we de interactieve notificaties bij 1 persoon meerdaags getest, hieruit is goede feedback voort gekomen. Dus hebben we voor nu korte kleine scenario’s geschetst waarbij we de gebruiker het idee geven van een echte situatie.

Evaluatie

Het was een leuke opdracht, waar wij ons helemaal in vast hebben kunnen bijten. Het was echter jammer dat we het prototype nog niet mee konde geven aan de testgebruikers om zo de algehele werking te testen. Daarbij hebben we de oefeningen video's nog niet geheel professioneel aangepakt dit is wel een puntje voor de toekomst. Wel heeft fysiotherapie PLUK! aangeboden om ons hierbij te ondersteunen om professionele filmpjes te schieten.

Belangrijkste ontwikkelingen

We hebben veel tijd gestoken in onderzoeken en conceptualiseren, wat naar onze mening erg nuttig is geweest. Na tien weken konden we echter niet wachten om een concept te kiezen en echt aan de slag te gaan. Na dit moment hebben wij ons ook veel meer kunnen focussen op onze eigen rol en zijn we op een hele andere manier gaan samenwerken.

Samenwerking

Waarbij wij vooral in het eerste gedeelte gezamenlijk onderzoek hebben verricht, hebben wij in het tweede gedeelte van het project de taken verdeeld. Dit werkte heel functioneel, omdat we zo op onze eigen manier verder konden werken en er volledig gefocust kon worden op een specifieke taak. Dit liep goed parallel aan elkaar waarbij we elkaar niet belemmerde. Wel is het het geval geweest dat we dagelijks een stand-up update hebben gegeven, om zo elkaar op de hoogte te brengen van de belangrijke ontwikkelingen.

Best solution

De vraag waar het uiteindelijk allemaal om draait: sluit het eindresultaat aan bij de ontwerpvraag? Waarom is ons eindproduct dé oplossing?

We zijn ervan overtuigd dat Physi Go ervoor kan zorgen dat de cliënten gemotiveerd, gestimuleerd en ondersteund worden om de fysiotherapie trouw te verhogen en zijn/haar hoofd- en subdoelen te behalen, omdat wij hebben ondervonden dat:

 • Cliënten het moeilijk vinden om hun huiswerk oefeningen te doen a.h.v papieren schema’s. Physi Go zorgt ervoor dat de cliënten audio en visueel ondersteund worden in hun oefenschema.
 • Cliënten zijn onzeker of zij wel genoeg progressie boeken.
 • Cliënt mist een persoonlijk hoofddoel in het huidige behandelplan.
 • Ze missen positieve/negatieve feedback op juist of onjuist gedrag.
 • Cliënt mist de motivatie om zijn/haar huiswerkoefeningen trouw te volgen. Cliënt wordt intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd.
 • 90% van de cliënten zou inzicht in hun voortgang willen zien.
 • Cliënten het fijn vinden om een persoonlijke app te hebben.
 • Cliënten zijn onzeker of zij de oefeningen wel goed uitvoeren.
 • Het geeft de fysiotherapeut waardevolle data over de cliënten, zeker wanneer zij resultaten in kunnen zien van hun toegekende behandelplan.
 • Cliënt en fysiotherapeut missen interactie momenten na het verlaten van de afspraak.
 • Cliënten het stimulerend vinden om hun eigen persoonlijke beloning te kunnen instellen.

Meet the team

Ons team bestaat uit twee nieuwsgierige, enthousiaste studenten. Deze multidisciplinaire kijk op zaken heeft ervoor gezorgd dat het concept vanuit verschillende uitgangspunten tot de puntjes is uitgedacht. We hebben veel van elkaar geleerd en zijn trots op het eindresultaat.

SERDAR AVCI
Visual / UI designer en front-end development

Een ijverig, creatief en gezellig pesoon die er tijdens dit project voor heeft gezorgt dat alles visueel consistent is vormgegeven.

SYLVAN REINIEREN
UX designer / Front- en back-end development

Het vrolijke, technische brein van het team. Een beetje gek is hij wel. Deze Brabander eet namelijk 5 keer op een dag warme kip!

Collaborations

Wij willen iedereen bedanken die met ons samen heeft gewerkt. Door hun hulp en bruikbare feedback hebben we meer uit het project kunnen halen. We hebben een goede samenwerking proberen te creëren door de betrokkenen op de hoogte te houden van onze voortgang, hun mening te vragen en terug te koppelen wat wij met fun feedback hebben gedaan.

X

Your message was sent successfully

Duis commodo risus et magna suscipit aliquam. Curabitur gravida efficitur purus. Pellentesque finibus neque sit amet justo volutpat tincidunt enim id turpis feugiat